כניסה לאזור האישי

נתונים שגויים

עוד לא רשומה ?

שלח קוד חדש

לא מחובר

כדי להמשיך צריך להיות מחובר.

סיירות

תזכורת: ניתן להירשם לעד חמש סיירות בלבד!

סיירות מועד סטטוס פעולות
סיירות מועדים סטטוס

סיירות

|
|

|

רישום לסיירת זו מותנה בקבלת תשובה לשאלון העדפות
רשום ב:

פרטים

תחום

תתי תחומים

מידרשות

גרעינים

מקומות שירות לבנים

עם דיור

מיקום ויצירת קשר

עיר

כתובת

רכזת

איש קשר

תחבורה ציבורית

תוכנית היום


מקומות שירות


ציוד נידרש


נקודת מפגש


הוראות מפגש


הערות


Map

רישום

הרישום לסיירות יפתח ביום ראשון 17/01/2021.

שעת כניסה שעת יציאה
דוח חודשי עבור חודש:
שנה:
ימי חופשה:
מספר שעות כללי:
ימי מחלה:
מספר שעות נדרשות:
מספר שעות חסרות:
תאריך כניסה - יציאה היעדרות הערות

אישור מתנדב

הינך עומד לסגור את הדו"ח לעריכה. האם להמשיך?

שם מתנדב ת''ז מתנדב מוסד התנדבות חודש סטטוס

כניסה יציאה סיבת היעדרות הערות

דוח חודשי עבור חודש:
שנה:
ימי חופשה:
מספר שעות כללי:
ימי מחלה:
מספר שעות נדרשות:
מספר שעות חסרות:
תאריך שעת כניסה - יציאה סיבת היעדרות אירוע ביומן

דוח חודשי עבור חודש:
שנה:
ימי חופשה:
מספר שעות כללי:
ימי מחלה:
מספר שעות נדרשות:
מספר שעות חסרות:
תאריך כניסה - יציאה היעדרות אירוע ביומן

[name]

[mainDomain]


[city]

רכזת: [coordinator_name], [coordinator_phone]

מקומות [places] רשום
תחום [mainDomain]
תתי תחומים [subDomains]
עיר [city]
כתובת [map]
רכזת [coordinator_name] [coordinator_phone]
מספר תקנים [teken]
דיור [places]
מועדים
[name] מבוטל
[name] ___ מועדף
[name]
[formatedDate] [start]-[end]
[formatedDate]
[start] - [end]
רשום
[name]
[formatedDate] [start]-[end]
[formatedDate]
[start] - [end]
המתנה
[name]
[formatedDate] [start]-[end]
[formatedDate]
[start] - [end]
תשובה חיובית
[name]
[formatedDate] [start]-[end]
[formatedDate]
[start] - [end]
תשובה שלילית
[name]
[formatedDate] [start]-[end]
[formatedDate]
[start] - [end]
תשובת המתנה
[name]
[formatedDate] [start]-[end]
[formatedDate]
[start] - [end]
הסכמת מועמד
[name]
[formatedDate] [start]-[end]
[formatedDate]
[start] - [end]
סירוב מועמד
[name] רשאית להרשם
[start] [end]
[formatedDate] [day]

[comments]

[formatedDate] [day] [start] [end] [absenceReason] [comments]