כניסה לאזור האישי

נתונים שגויים

עוד לא רשומה ?

שלח קוד חדש

לא מחובר

כדי להמשיך צריך להיות מחובר.

סיירות

תזכורת: ניתן להירשם לעד חמש סיירות בלבד!

שימו לב שיש לך לפחות הרשמה אחת בהמתנה (כי נתפסו כלל המקומות) אנא להירשם לתאריך אחר.

אישורים לסיירות שדורשות מיון מוקדם סטטוס

אין לך אישורים כעת

הרשמות לסיירות מועד סטטוס פעולות

סיירות

|
|

|

רישום לסיירת זו מותנה בקבלת תשובה לשאלון העדפות
רשום

פרטים

תחום

תתי תחומים

מידרשות

גרעינים

מקומות שירות לבנים

עם דיור

מיקום ויצירת קשר

עיר

כתובת

רכזת

איש קשר

תחבורה ציבורית

תוכנית היום


מקומות שירות


ציוד נידרש


נקודת מפגש


הוראות מפגש


הערות


Map

רישום

הרישום לסיירות יפתח ביום ראשון 30/01/2022.

שלום
מאז :
יתרת חופשה שלא נוצלה :
ימי מחלה שנלקחו :
ימי שבתון :

נא לחתום על החוזה עמינדב

מאיזה מקום נעשה הדיווח ?

עדכון נקלט בהצלחה

מחלה


עדכון נקלט בהצלחה

חופשה


עדכון נקלט בהצלחה
שעת כניסה שעת יציאה הערות
דוח חודש: /

שעות נדרשות:
ימי חופשה:
שעות חסרות:
ימי מחלה:
שעות כללי:
ימי שבתון :
תאריך כניסה - יציאה היעדרות הערות

אישור מתנדב

הינך עומד לסגור את הדו"ח לעריכה. האם להמשיך?

שם מתנדב ת''ז מתנדב מוסד התנדבות חודש סטטוס נשלח למנהל מייל מנהל

אישורים

שם אישור
כרטיס מתנדב הורדה אין עדיין אישור
אישור לביטוח לאומי הורדה אין עדיין אישור

הודעות

נשלח נושא
[createddate_formated] [subject] הורדה

דמי כיס מעוכבים

חודש סכום סיבה לעיכוב
[month]/[year] [amount] [reasons_blocked]

דמי כיס ששולמו

חודש סכום תאריך תשלום
[month]/[year] [amount] [paid_on_formated]


תאריך תשלום:

סכום: [amount]
בנק: [bank_code]
סניף: [bank_branch]
חשבון: [bank_account]
כולל תוספת לצליאק: [celiac_amount]
כולל תוספת לעולה בודד: [lone_immigrant_amount]
סה”כ ימים לחישוב: [tech_nb_placement_days_month]
הערה:

[comment]

כניסה יציאה סיבת היעדרות דיווח פירוט הערות מאיזה מקום נעשה הדיווח ? לצרף קובץ

דוח חודשי: /

ימי חופשה:
שעות כללי:
ימי מחלה:
שעות נדרשות:
שעות חסרות:
מורשה חתימה:
נשלח למנהל:
ימי שבתון :
תאריך שעת כניסה - יציאה סיבת היעדרות אירוע ביומן

דוח חודש: /

שעות נדרשות:
ימי חופשה:
שעות חסרות:
ימי מחלה:
שעות כללי:
ימי שבתון :
תאריך כניסה - יציאה היעדרות אירוע ביומן

[name]

[mainDomain]


[city]

רכזת: [coordinator_name], [coordinator_phone]

מקומות [places] רשום
תחום [mainDomain]
תתי תחומים [subDomains]
עיר [city]
כתובת [map]
רכזת [coordinator_name] [coordinator_phone]
מספר תקנים [teken]
דיור [places]
מועדים
[name] [displayed_status]
[name] ___ [displayed_status]
[name]
[formatedDate] [start]-[end]
[formatedDate]
[start] - [end]
[displayed_status]
[name]
[formatedDate] [start]-[end]
[formatedDate]
[start] - [end]
[displayed_status]
[name]
[formatedDate] [start]-[end]
[formatedDate]
[start] - [end]
[displayed_status]
[name]
[formatedDate] [start]-[end]
[formatedDate]
[start] - [end]
[displayed_status]
[name]
[formatedDate] [start]-[end]
[formatedDate]
[start] - [end]
[displayed_status]
[name]
[formatedDate] [start]-[end]
[formatedDate]
[start] - [end]
[displayed_status]
[name]
[formatedDate] [start]-[end]
[formatedDate]
[start] - [end]
[displayed_status]
[name] רשאית להרשם - הסיירת מופיעה ברשימת הסיירות למטה
[start] [end] [reason]
[formatedDate]
[event]
[day]

[comments]

[formatedDate]
[event]
[day] [start] [end] [total] [absenceReason] [comments]